Manifest

Danske bryggere skal ikke være bundet af andet end bryggernes stræben efter at levere et stort udvalg af øl i en høj kvalitet. En forudsætning for fortsat at udvikle øl fra de danske bryggerier er en fri og fair konkurrence bryggerierne imellem. Med manifestet for Det Fri Øl baner danske bryggere vejen for en fri og fair konkurrence mellem små såvel som store danske bryggerier til gavn for forbrugerne. Manifestet for Det Fri Øl tilgodeser den moderne forbrugers forventninger til tydelige oplysninger om råvarer og produktion. Alle danske bryggerier har mulighed for at tilslutte sig manifestet for Det Fri Øl.

1. Som brygger stræber du efter, at forbrugeroplysningen om en øl skal være ærlig, præcis og udførlig. Det gælder i forhold til råvarer, produktionssted, tappested, øllets navn, bryggeriets navn og beskrivelse af smagsprofil.

2. Som brygger er du uafhængig af andre bryggerier og ærlig og tydelig om ejerforholdene for dit bryggeri.

3. Som brygger arbejder du for mangfoldighed og innovation indenfor branchen.

4. Som brygger elsker du godt øl og ønsker udbredelsen af det gode øl. Du bakker derfor op om fri og fair adgang til markedet sammen med andre bryggere. Eksklusivaftaler med barer, restauranter, festivaler, etc. bør derfor ikke forekomme.

5. Som brygger må sponsorering og markedsføringstilskud af events, venues, barer, restauranter, etc. ikke medføre krav om at udelukke produkter fra andre bryggerier.

6. Som brygger sætter du dit navnetræk på etiketten på flasken og fustagen som en garanti for, at øllet er brygget efter principperne for Det Fri Øl.

7. Som brygger stræber du efter at dele viden, erfaring og inspiration med kollegaer.

8. Som brygger forpligter du dig til at vedligeholde og udvikle øllets sprog, så det bliver så nuanceret som muligt.